fbpx

धरून हात माझा . . .

माझा मुलगा परदेशी शिकायला चालला होता तेव्हा स्फुरलेली हि कविता.

Leave a Reply

You cannot copy content.

%d bloggers like this: