चष्मे बुद्दू

मित्रहो, हे माझे पहिले मराठी पुस्तक, छापील आवृत्तीत लवकरच येत आहे. मुखपृष्ठ आवडले का? खाली कॉमेंट मध्ये कृपया आपले मत सांगा. रोज आपल्याला कोणी ना कोणी - राजकारणी मंडळी, अनोळखी…